Aansprakelijkheidsverzekering

Gymnastiekvereniging Sparta is lid van de KNGU. Via dit lidmaatschap hebben wij ook een aansprakelijkheidsverzekering afgesproken.

Dit betekent dat onze leiding, de vrijwilligers en de leden verzekerd  zijn als zij tijdens activiteiten voor vereniging zaak- en of letselschade aan iemand anders toebrengen.

Deze verzekering is “secundair” dit betekent dat altijd eerst wordt gekeken of er geen andere ( eigen ) verzekering is die dekking biedt, pas daarna kan eventueel een beroep worden gedaan op deze collectieve verzekering.

Hier kunt u een korte uitleg van de verzekering en de polisvoorwaarden bekijken.

 

Ongevallen verzekering

Ook voor het geval iemand tijdens de activiteiten voor onze vereniging letsel oploopt en hierdoor onverhoopt komt te overlijden of blijvend invalide raakt hebben wij een verzekering afgesloten.

Zoals de naam al aangeeft gaat het hier om een verzekering die uitkeert indien sprake is van een ongeval.

Hier kunt u een korte uitleg van de verzekering en de polisvoorwaarden bekijken.

 

Wat te doen in geval van schade?

Als u als lid onverhoopt schade oploopt die naar uw idee is veroorzaakt door de vereniging of iemand die namens de vereniging optreedt, dan kunt u het beste eerst de schade melden bij uw eigen tussenpersoon. Deze zal beoordelen of er een verzekering in uw pakket aanwezig is die de schade dekt. Indien dit niet het geval is, of indien de betreffende verzekeraar de schade wilt verhalen op de veroorzaker, dan kan uw tussenpersoon zich in verbinding stellen met het bestuur van Sparta waarna de zaak door Sparta wordt aangemeld bij haar eigen verzekeraar.