• De contributie dient vooraf betaald te worden in perioden van 3 maanden door automatische incasso.
  • De inschrijfkosten voor alle leden bedraagt eenmalig €10,00.
  • Voor alle leden 2 gratis proeflessen.
  • In de vakantieperioden van het basisonderwijs wordt geen les gegeven.
  • De lestarieven zijn incl. ongevallen- en wettelijke aansprakelijkheid verzekering (geen ziektekosten) volgens de normen van de KNGU-verzekering.
  • Afwezigheid van meer dan 4 weken als gevolg van blessure kan worden gemeld aan de ledenadministratie, dan wordt de contributie tijdelijk stopgezet.
  • Mocht na opzegging er toch nog contributie geïnd worden, is er de 2 volgende periodes gelegenheid om te reclameren, daarna bestaat er geen recht meer op terugbetaling.
Tarieven
  • ouder & peutergym € 35,00 per kwartaal
  • jeugd 4+ € 35,00 per kwartaal
  • jeugd 8+ € 35,00 per kwartaal
  • BBB groepen € 40,– per kwartaal