Afmeldingstermijn is 1 maand en dient schriftelijk of via de e-mail ingediend worden. Bij afmelding als lid stopt de machtiging automatisch. Mocht na opzegging er toch nog contributie geïnd worden, is er de 2 volgende periodes gelegenheid om te reclameren, daarna bestaat er geen recht meer op terugbetaling.

 

Klik hier voor het afmelding-formulier.

Schriftelijke afmelding naar het volgende adres:

Gymnastiekvereniging Sparta

p/a Schuwacht 126

2941 EH Lekkerkerk

 

Afmelding per email mag naar het volgende emailadres:

sparta1903@hotmail.com