Als u, uw zoon of uw dochter lid wil worden van Gymnastiekvereniging Sparta dan zijn de eerste twee trainingen gratis. Dit om te kijken of deze sport echt uw, zijn/haar interesse heeft en u niet direct vast zit aan een lidmaatschap.

U hoeft geen afspraak te maken. U kunt gewoon binnenlopen.

Na deze twee trainingen kunt u de leiding vragen om een inschrijfformulier of het formulier invullen via onderstaande link.

Het ingevulde formulier kunt u bij de leiding inleveren of via de email versturen naar sparta1903@hotmail.com of gymleidingsparta@gmail.com

Kijk bij lesaanbod voor de tijden en locatie om een les bij te wonen.

 

Klik hier voor het aanmeld-formulier